full screen background image
admin

Shpërndarja e Kur’anit në Podujevë, 28 nëntorë 2016

KËSHILLA të ndryshme, Ajete e hadithe

Shpërndarja e KUR’ANIT në Rahovec, 6 Nëntorë 2016

Disa qëndrime të Forumit të të Rinjve Muslimanë

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe...

Shpërndarja e KUR’ANIT në qytetin e Gjilanit, 11 Shtator 2016

Shpërndarja e Kur’anit në qytetin e Vitisë 06.06.2016

Shpërndarja e Kur’anit ne Gjakove 03.06.2016

KURANI FALAS

PRISHTINË Janar 2016 – Shpërndarja e Kur’anit

Kriminelët e ISIS-it, kërkojnë të vriten hoxhallarët…

ISIS ka shkruar një deklaratë ku ka thënë se këta njerëz “që do ti cekim” duhet të vriten, sespe sipas tyre janë krerët e kufrit!! Në listën e tyre janë...