full screen background image
admin

Aktiviteti i shpërndarjes së ndihmave

Aktiviteti i shpërndarjes së ndihmave, perkrahur nga antaret e faqes ne facebook  Kur’ani – Mrekullitë e Kur’anit

Aktiviteti i FRM-së në RTV 21

Nga aktivitetin shërndarja e librave Islam në komunen e Ferizajt

Nga aktivitetin shërndarja e librave Islam në komunen e Ferizajt

Aktiviteti i shpërndarjes së Kur’anit në komunen e Ferizajt

Aktiviteti i shpërndarjes së Kur’anit në komunen e Ferizajt – توزيع المصاحف في مدينة فريزاي – كوسوفا

Shpërndarja e Kur’anit në komunen e Shtimës

Shpërndarja e Kur’anit në komunen e Shtimës