full screen background image

Category: KUR’AN

Shpërndarja e Kur’anit në Mitrovicë 2014

Shpërndarja e Kur’anit në komunen e Kllokotit 2015

Shpërndarja e Kur’anit në komunen e Kllokotit 2015

Shpërndarja e Kur’anit në qytetin e Klinës 2014

Shpërndarja e Kur’anit në qytetin e Klinës 2014

Shpërndarja e Kur’anit në qytetin e Istogut 2014

Shperndarja e Kur’anit ne Gjilan 2014

Aktiviteti i shpërndarjes së Kur’anit në komunen e Ferizajt

Aktiviteti i shpërndarjes së Kur’anit në komunen e Ferizajt – توزيع المصاحف في مدينة فريزاي – كوسوفا

Shpërndarja e Kur’anit në komunen e Shtimës

Shpërndarja e Kur’anit në komunen e Shtimës