full screen background image

Category: Uncategorized

KURANI FALAS

PRISHTINË Janar 2016 – Shpërndarja e Kur’anit

Kriminelët e ISIS-it, kërkojnë të vriten hoxhallarët…

ISIS ka shkruar një deklaratë ku ka thënë se këta njerëz “që do ti cekim” duhet të vriten, sespe sipas tyre janë krerët e kufrit!! Në listën e tyre janë...

Edukimi i fëmijëve në Islam

Falënderimet më të sinqerta janë për Zotin e Madhëruar, paqja dhe përshëndetjet tona për profetin Muhamed a.s, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e...

Kadijanitë / Ahmeditë

Emri i sektit – Kadijanije, po ashtu të njohur si Ahmedije Ithtari i sektit – Kadijani. Po ashtu të njohur si Ahmedi apo Mirza’i Sipas koncenzusit të...

MJAFT ME DUKJET….

♡Falenderim: Per ata qe kan shetitur neper hotelet me luksoze te botes, dhe nuk kane shkruajtur ne faqet e tyre se ato ndodhen aktualisht ne to.. ♡Falenderim: Per...

Sinoziti largohet me një mënyre popullore

Ju mund të blini ilaçe sa të doni, por sinusiti ka vetëm një mënyrë për ta luftuar. Fjala është për atë popullore, mjaft të thjeshtë: Ujë me kripë deti....

Libri: Lutjet e Sherimit

Nga Autori: Ahmed iben Abdul Aziz El Hudajri Bismil-lahir Rahmanir Rahim HYRJE Falenderimi i takon Allahut paqa dhe meshira e Allahut qofshin mbi te Derguarin e Allahut...