full screen background image

Kriminelët e ISIS-it, kërkojnë të vriten hoxhallarët…

ISIS ka shkruar një deklaratë ku ka thënë se këta njerëz “që do ti cekim” duhet të vriten, sespe sipas tyre janë krerët e kufrit!!
Në listën e tyre janë këta dijetarë-Hoxhallarë:
1-Muftiu i Arabisë saudit- shejh Abdulaziz Al-Shejh.
2- Imamin e Qabes: Abdurrahman essudejs.
3- Shejh Aid el-Karni.
4- Shejh Salih el-Megamisi
5- Shejh Muhamed el-Arifi.
6- Shejh Sa’d e-Shithri.
7- Shejh Abdullah el-Mutlak.
8- Shejh Selman el-Aude.
9- Recituesin e Kuranit Adil el-Kelbani.
Ky është synim i ISIS-it

Apo ende nuk u mbushet mend o ju pasues te së kotës (ISIS-it)???
Pejgamberi (alejhi salatu ue selam) ka thënë: “Vrasin muslimanët dhe lënë mënjanë idhujtarët.”, pra ISIS vret muslimanët e bënë aleancë me Rusët…

Ky lajm është marrë nga faqja zyrtare e shejh Nasir el-Umer.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *