full screen background image

Libri: Lutjet e Sherimit

Nga Autori: Ahmed iben Abdul Aziz El Hudajri

Bismil-lahir Rahmanir Rahim

HYRJE
Falenderimi i takon Allahut paqa dhe meshira e Allahut qofshin mbi te Derguarin e Allahut mbi familjen e tij mbi shoket e tij mbi ata qe pasojne rrugen e tyre…
Perparimi teknologjik ne kete kohe dhe jeta moderne me “bukurit” e saj mashtruan shume njerez te cilet lumturin dhe deshperimin e tyre e lidhnin me aspektet e jetes moderne duke e harruar detyren madheshtore per te cilen jan krijuar,ta adhurojn vetem Allahun sebhanehu ue teala ”Une nuk i krijova xhinet dhe njerzit per tjeter pos qe te me adhurojn”(Edh-Dharijat,56)

Sprovat te cilat Allahu subhanehu ue teala ka krijuar me urtesin e Tij kan qellimin e perkujtimit per roberit e Allahut qe ata te fillojne ne rrugen e kethimit dhe pendimit:
“…e Ne, ne shejne sprove ju sprovojm me veshtersi e kenaqesi,dhe ju ktheheni te Ne.”(El-Enbija,35)
Kerkimi i sherimit be menyre te lejuar eshte pjese e dinit Islam te cilin Allahu subhanehu ue teala e ka lejuar me meshiren e Tij.
I Derguari i Allahut seallahu alejhi ue selam ka then :”Mjekohuni,sepse Allahu per cdo semundje ka zbritur ilacine saj,pervec pleqerise!.”
Ne kete koh njerezit mbeshteten me shum ene mjekimin konveciona qe nenkupton perdorimin e barnave dhe nderyrjeve kirurgjikale,veprim ky i cili ne esence nuk eshte kontestuas.Ajo qe duhet permendur si verejtje eshet lenia anash e mjekimit shpirteror me rukje.

I Derguari i Allahut ,sallahu alejhi ue selam ,ka bashkuar metoden klasike qe mbeshtetet ne element meteriale dhe shpirterore te mjekimit.Ali iben Ebi Talibi radiallahu anha rrefen:”Nje nat,gjate faljes i Derguari i Allahut salallahu alejhi ue selam vendosi doren ne toke dhe ate ia kafshoi nej akrep.Pasi e mbyti akrepin me nallane tha:”Allahu e mellkofte akrepin qe nuk la rehat asnje fales apo njeri tjetrin!”,ose tha-”te Derguar apo njeri tjeter pa e kafshuar,”Pastaj kerkoi kripe dhe uje dhe me te e lante plagen duke lexuar ne te njejten kohe kaptinat El-Felek dhe En -Nas.

Mjekimi me rukje nuk eshte i vecant per semundjet qe kane te bejne me renien mesysh,sihrin dhe ngacminin e xhinve.Ky mjekim(me rukje),melejen e Allahut,subhanehu ue telala eshet i dobishem per te gjitha semundjet.Kete e vertetojn ajetet ne vazhdim:
“Thuj:Ai eshet per besimtaret udhezues e sherues.(Fusile,44)
“Ne te shpallim Kuranin qe eshte sherim dhe meshire per besimtaret”(El-Isra,82.)
dhe hadithin:”Mi trego fjalet me te cilat beni rukje,rukjet nuk jan te ndaluara,per veç atyre qe jan shirk .”(Muslim,nr.2200.)

Shume njerez te cilet pasi jane sheruar me ane te barenave ose ndehyrjeve kirurgjikale dhe para tyre jan mjekuar me rukje,ndoshta mendojne se rukja nuk u ka ber dobi.Nuk ka dushim se qellimi i tille eshte i gabuar,sepse Allahu arritjen e sendeve e ka nderlikuar me shkaqet e tyre dhe shkaku i tille eshte i pavarur ne ndimkim prej vullnetit te Allahut,subhanehuue teala. Mjekimi me rukje dhe lutja e drejtuar ndaj Allahut me perulje eshte prej veprave me shresedhenese qe Allahu ta lejon sherimin .Nese sherimi nuk ndodh,mbetet shperblimi dhe bereqeti i ajeteve te lexuara.
Sherim jo i plote nuk eshte argument per mos ndikimin e rukjes, ecila ndoshta ka parandaluar veshtiresimin e semundjes.

Eshte detyre e myslimanit ta mesoj rukjen duke e vene ne zbatim hadithin :
“Kush prej jush ka munsi ti sjelle vellait ndonje dibi,le ta bej ate!.”
Ne kete kohe,per kete teme jan botuar shum libra te medha dhe te vogla,fletushka qe shtjellojne temen e rukjes dhe qe dallojne ne forme,permbajtje….
Kjo teme dhe studumi rreth saj eshte fush e pershtatshme per gara ne pune te mira .

Libri qe tani ke ne duar nekete forme dallon me madhesine e pershtatshme te shronjave,me transliterimin e ajetave dhe lutjeve me shronja te alfabetit shqip,me llojllojshmeri me lutje,me lehtesim te perdorimit dhe referenca te shenuara ne menyre precize.Qellimi eshte libri si i tille te jet i pranishem ne çdo shtepi,ne afersi te familjeve qe kan nevoje te madhe per te .Shum nga semunjdet e perhapura jan shkaktura nga lergesia e Allahut nga mungesa e mbrojtjes me lutje qe i ka ber dhe vete Muhamedi salallahu alejhi ue selam ,per nipat e tij,Hasani dhe Husejnin.

Ajetet dhe rukjet e permendura ne kete liber jan cekur qarte nre Sunetin e te Derguarit,salallahu alejhi ue selam,ose jan rukjendikimin e te cileve njerzit qe kan pervoje e kane vetetuar ne çeshtjen e rukjes.
Ne kete qendrim mbeshtetemi ne ajetin :
“Thuj:Ai eshte per besimtaret udhezus e sheruas.”
Rruga e mrojtjes dhe sherimit nga keto semundje kalon ne tre etapa:

Etapa e pare: Njohja e shkaqeve te semundjes dhe largimi prej tyre;
Etapa e dyte: Etapa e mbrojtjes dhe parandalimit te semundjeve te tilla;
Etapa e trete; Etapa e sherimit qe synon zhdukjen e semundjes pasi eshet paraqitur.Lexuesi i nderuar do te kete mundesi te mesoje pak me shum per keto tre etapa pasi te permendim disa nga dobite e rukjes,rregullat dhe menyrat e rukjes.

DISA NGA DOBITE E RUKJES
1.Te afron prane Allahut,subhanehu ue teala.
2.Pengon punet e fallxhoreve dhe magjistareve.
3.Tubimi ne te cilin permendet Allahu
4.Eshte prej mjekimit me te dobishem per semundjet bashkohore si brenga,pikellimidhe shqetesimi.
5.Ai qe ben rukje,e ndimon vellane dhe zbaton hadithin:”Kushe prej jush ka mundesi ti sjell vellait ndonje dibi le ta bej ate!”
6.Eshte sunet i te Derguarit,salallahu alejhi ue selam.Aishja,radijallahu anha tregon:”Kur i Derguari i Allahut salallahu alejhi ue selam ankohej nga ndonje semundje,Xhibrili i bente rukje .(Muslim nr 2185)
7.Parandalon braktisjen e Kuranit. Iben Kajimi,rahimullah,thot:”Forme e braktisjes se Kuranit eshte dhe braktisja e mjekimit dhe sherimit me Kuran.

KUSHTET QE DUHEN PLOTESUAR GJATE RUKJES

Lidhur me njeriun qe ben rukje
1.Sinqeriteti i plote ne çdo etape te sherimit me rukje.
2.Bindja e plote ne Allahun dhe mbeshtetje e sinqerte tek Ai.
3.Devotshemria dhe qendrushmeria ne besim dhe fe .
4.Bindja e plote se sheruasi i vetem eshte Allahu,nderkohe qe vepra e tij eshte nje nag shkaqet e sherimit.
5.Kujdesi nga ushqimi dhe veshmbathja e fituar me harame qe jan penges per pranimin e lutjeve,siç ka ardhur ne hadith te sakte.
6.Largimi nag ndalesat fetare gojore dhe veprore,si dhe lutjet qe nuk jane ne pajtim me rregullat e pergjithshme te fese.
7.Rukja te behet ne dit me veler(fazilet)te veçante dhe koheratkur Allahu i pranon lutjet.
8.Lutjet me ajete kuranore dhe dua te pershtatshme.
9.Te jete i paster ne trup dhe veshmbathje dhe ne vend ku nukka fotografi dhe qen,sepse ato pengojn hyrjen e melekeve.
10.Leximi i rukjes me vemendje dhe perkujtim duke i zbatuar rregullat e pergjithshme te lutjes(duase)
11.Ruajtja e fshehtesive sepse kete pune ai do mesoj shume gjera te fshehta per jeten e te semureve.
12.Meshira dhe butesija ndaj te semurit dhe marrja ne kunsiderat gjendjen e tij shpirterore dhe financiare.
13.Te mos perdore dhun gjate leximit ti bej rukje duke permendur Allahun shum,sepse edhe ai vete eshte cak i sulmit.

Lidhur me personin te cilit i behet rukje
1.Te jete i bindur se sherimi vjen prej Allahut,subhanehu ue teala,nderkohe qe rukja,ai qe ben rukje,mjeku dhe barnat jane vetem shkaqe te shrimit.
2.Te jete i vetedijshem per vleren e madhe te Kuranit i cili me lejen e Allahut eshte sherim per çdo semundje.
3.Te mos i ngaterroj ata qe bejn mjekim me rukje me fallxhoret dhe magjisteret
4.Ti drejtohet Allahut subhanehu ue teala,dhe ti mbeshtet vetem atij duke qene i bindur ne veshtirsine e ajetit:”Dhe kur semurem Ai me sheron.”(Esh-Shura,80)
5.Pendimi nga mekatet dhe pranimi i gabimeve te bera.
6.Lutjet te shumta dhe perpika ne kerkim te sherimit.
7.Vazhimesia ne rukje dhe leximin e lujeve(dhikrit)te mengjesit dhe te mbremjes.
8.Lemosha e shpeshte.

Lidhur me vete rukjen

1.Te jete me ajete te Kuranit per te cilin Allahu,subhanehu ue teala,thote:”Ne te shpallim Kuranin qe eshte sherim dhe meshire per besimtaret”(El-Isra,82)
2.Te jete me emrat e bukura dhe cilesit e perkryera te Allahut,subhanehu ue teala:”Allahu ka emrat me te mire,andaj Ate thirreni me ata.”(El-Araf,180)
3.Te jete me lutje qe bejne pjese ne Sunetin e te Derguarit te Allahut selallahu alejhi ue selam,duke vepruar me hadithin:”Mi tregoni fjalet me te cilet benii rukje,rukjet nuk jane te ndaluara, perveç atyre qe jan shirk.(muslimi,nr 2200)
4.Preferuhet te jete ne gjuhen arabe .Iben Haxheri,rahimehullah,thote_”Dijetaret jane te nje mendimi per lejimin e rukjes ne te cilen jane plotesuar keto tre kushet:
* Te jete me ajete,ose me emrat edhe cileseit e Allahut .
* Te jete ne gjuhen arabe.
* Ose te jete ne gjuhe te kuptueshme( te mos perdoren fjali te pakuptimta qe mund te permbajne lutje te ndonje xhini me emer siç veprojne shume sihirbaze)
Forma e mjekimit me rukje
1.Rukja e drejteperdrejt (leximi i lutjeve ne pranin e te semurit)me peshtym (en-nefth peshtyme qe ka me teper ajer te lageshti)dhe vendosje te dores ne vendin e dhimbjes ,perveç kur behet fjale per ndonje grua te huaj.
Aishja,radiallahu anha,thote:”I Derguari i Allahut,salallahu alejhi ue selam,,gjate semundjes para se te nderronte jete,e frynte veten me dy kaptinat,El-Felek dhe En-Nas.Kur gjendjaiu veshtirsua,un ja fryja me keto dy kaprina dhe pastaj e pershkoja fytyren dhe trupin e tij me duarte e tij te bekuara.
2.Leximi i rukjes mbi uje te paster,zemzem ose te thjeshte,mbi vaj ulliri pirja dhe lyerja me te uje dh vaj.
3.Degjimi i ajeteve te rukjes me vemendje ,frike, respekt dhe prani te zemres
4.Perseritja me shume se nje here e disa kaptinave,kaptina El-Ihlas se bashku me kaptinat El-Felek dhe En- Nas eshte veprim i pelqyer .I Derguari i Allahut salallahu alejhi ue selam ,bashkonte duarte,lexonte kaptinat e fundit te Kuranit,peshtynte tre her dhe pastaj me to pershkonte tere trupin .

Disa shkaqe te semundjes

1.Mospermendja e Allahut,subhanehu ue teala dhe moskujdesi ndaj mbrojtjes nga semundjet me Kuran dhe sunet.
2.Perhapja e zilise,magjise dhe renia mesysh, ne permasa te gjera
3.Zullumi qe njeriu ia ben xhinit ne vendbanimet e tyre si pershembull derdhja e ujit vale pa e permendur emrin e Allahut dhe kryrja e nevojes se vogel ne gropa te ndryshme.
4.Frika e madhe dhe e papritur,hidherimi i madh,pikellimi dhe gezimi i tepruar.
5.Krijimi i kushteve te voliteshme per pranine e xhineve dhe shejtaneve me veprime qe pengojn hyrjen dhe pranin e melaikeve,si pershembull:qente,statujat,dhe fotografit,lakuriqesija,muzika,mos, leximi i Kuranit dhe mos falja e namazit.
6.Zhveshja e plote pa permendur emrin e Allahut,subhanehu ue teala.I Derguari i Allahut seallahu alejhi ue selam ,ka then:”Perdja mes pjeseve te turpshme te trupit birit te Ademit dhe shikimit te xhineve,eshet leximi i Besmeles(bimilah)gjat zhveshjes.”
7.Mosfalja e namazeve nafile dhe suneteve ne shtepi.Iben Umeri,radiallahu anha thot_”I Derguari i Allahut seallahu alejhi ue selam ka then:”Ndani disa namaze(nafile)per shtepit tuja(faluni ne shtepi)dhe mos i shenderroni shtepit ne varreza.”

Imam Neveviu thot:”Keshtu do te sjellim bereqet ne shtepi,mbi ate shtepi do te zbres rahmeti i Allahut do te tubohen melaiket dhe largohen djajt(shejtanet)..”

Keshill qe ka te bej me disa dukuri

Tek disa njerez paraqiten disa simptoma qe semundjes,si dhimje ne pjese te trupit,endrra shqetesuese qe perseriten,qarje,qeshje,dhe britem qe shpesh her perseriten gjat gjumit.Simptoma te tilla jan ofshamat dhe shtrengimi i dhembeve gjate gjumit,shperqendrimi dhe fjale dhe veperime te pakuptimta.Keto simptoma nxisin si zakonisht e hapave konkrete per mjekim.
Sidoqofte prania e ketyre simptomave nuk do te thote detyrimisht se njeriu eshte i ngacmuar prej xhineve dhe se ka nevoj per rukje.Simptomat e tilla ndoshta jan shenja te semunjdjes organike ose jan vetem sugjestione qe nuk munden ne asnje menyre ta shtallin rukjen si te padobishme per jeten e besimtarit .Leximi i rukjes eshte i dobishem si parandalim,mbrojtje dhe sherim i semundjeve te ndryshme .
Mbeshtetu tek Allahu dhe mos shko ke fallxhoret dhe ke magjisteret qe vetem e shtojne humbjen!Detyroje veten per lexim te Kuranit gjat orarit tend ditor.

Disa pengesa te sherimit

1.Nxitimi ne kerkim te sherimit.
2.Perdorimi i rukjes si eksperiment duke qen i bindur ne efektin e saj.
3.Shkurja te fallxhoret dha magjistaret qe ndoshta disa simptomat e semundjes i largojn me magji dhe siher.
4.Nderprerja e pendimit dhe lutjeve ditore per situata te ndryshme .
Allahu,subhanehu ue teala,thot:”E kur njeriun e godet demi,ai na lutet qofte shtrir,ulur ose ne kembe, e kur Ne ia largojme te keqen atij,ai vazhdon sikur te mos na ishte lutur fare per demin qe e pat goditur.Keshtu kriminelet u duket mire ajo qe veprojne.(Junus,12)

Mrojtja dhe parandalimi
1.Zbatimi i detyrave ndaj Allahut,subhanehu ue teala.I Derguari i Allahut seallahu alejhi ue selam e ka keshilluar Iben Abasin,radiallahu anha me keto fjale:“O djalosh, po te mesoj disa fjale.. ruaje Allahun (duke i zbatuar detyrat ndaj Tij )dhe do te jesh i ruajtur prej Tij …)(Tirmidhiu,nr2516.)
2.Mbeshtetje e plote ke Allahu dhe zbatimi i shkaqeve parandaluese.
3.Kujdesi ndaj dhikrit dhe lutjeve qe i Deguari i Allahut i ka bere ne mengjes dhe ne mbremje,si dhe ne situata te ndryshme,si pshm.lutja:
Bismil-lahil-ledhi la jedurru mea ismihi shejun fil-erdi ue fis-semai,
ue huves-semiul-alim
“Ne emre te Allahut,me emrin e te Cilit nuk ben dem asgje ne Toke,e as ne qiell.Ai degjon e sheh çdo gje” tri here ne mengjes edhe ne mbremje.

Eudhu bi kelimatil-lahi et-tam-mati min sherri ma haleka
“Kerkoj stehim tek Allahu,mefjalet e Tij te plota nga e keqa ne krijimin e Tij.”
4.Leximi i Ajetul-Kursi-se(ajeti 255 ne kaptinen El-Bekare)para gjumit.
6.Leximi i kaptinave El-Ihlas dhe El-Muavidhetejn(El-Felek dhe En-Nas) para gjumit I Derguari i Allahut seallahu alejhi ue selam na ka porositur me kete veper.
7.Fjetja me abdes dhe duke lexuar lutjen: Bismike rabbi ueda tu xhenbi,ue bike erfe uhu.
“Me emrin Tend o Zot,shtrihem ne shtrat dhe me emrin Tend çohem…”
8.Ngrenja e shtat hurmave te llojit axhve ne mengjes.I Derguari i Allahut seallahu alejhi ue selam ka then:”Kush hane ne mengjes shtate hurma te llojit axhve ,ne ate dite nuk do ti bej dem as helmi,e as sihri.

Dijetari i njohur Iben Bazi, Allahu e meshirofet ,mendon se nje mbrojtje e tille eshte e pergjithshem dhe shpresohet per cdo person qe ha ne mngjes shtat hurma e pa perkufizuar ate me hurmat e Medines.

9.Permendja e Allahut ne fillim te cdo pune.Resulullahi,selallahu alejhi ue selam thote:”Cdo pune e rendesishme qe nuk fillohet me Besmelen(ir Rahmanir Rahim) eshte e prer (pa bereqet).

10.Leximi i kesaj duaje gjate daljes prej shtepise.
All-llahumme inni eudhu bike en edille eu udalle, eu ezil-le ue uzel-le,eu edhlime ue udhleme, exhhele eu juxhhele alejje.
“O Zoti im,kerkoj mbrojtje n Tende qe te mos devijoj,e as dikush tjeret te mos me coje ne devijim,kerkoj mrojtjen Tende qe te mos rreshqas ne mekat me fajin tim apo me nxitjen prej tjeterkujt,kerkoj mbrojtjen Tende qe te mos i bej zullum ndonjerit,as qe te me bejhet zullum,kerkoj mbrojtjen nga mosdija dhe sjellja injorante ndaj meje.

Ne trasmentimin e Enesit radiallahu ahu,qendron:”Atij qe kur del prej shtepise thote:  Bismil-lahi teuekkeltu alall-llahi,la haule ue la kuvvete il-la bil-lah. “Me emrin e Allahut ,tek Allahu u mbeshteta,ska levizje e as forc pervec me deshiren e Allahut “.i thuhet: Te mjafton Aallahu,je i mbrojtur dhe i udhezua. Prej tij largohen dhe bisedojn djajt:Cfare ti besh njeriut qe eshte udhezuar ,qe eshet i mrojtur dhe te cilin si strehues i mjafton vetem Allahu?”

11.Leximi i duase perkatese gjate hyrjes ne shtrpi: Bismil-lahi velexhna ve bismil-lahiharexnaue ala rabbina teuekelna

“Me emrin e Allahut hyjme dhe me emrin e Allahut dalim dhe te Zoti yne meshtetemi.”
Ne Sahihun e Muslimit eshte shenuar edhe ky hadith:Kur njeriu e permend Allahun gjate hyrjes ne shtepi dhe pran ushqimit ,shejtani thote:As bujtje as darke(nuk ka per mua).

12.Mbulimi i bukurive,gjate gezimeve dhe dasmave,tek grat edhe femijet per tu mbrojtur nga renia mesysh.Tubimet te tilla jane vende ku rreziku i renies mesysh eshte me teper i pranishem.

13.Kur njeriu te shoh dicka te bukur,le te lutet per bereqet per ate qe sheh.Ebu Umame,radiallahu aha,thote :i Derguari i Allahut ,salallahu alejhi ue selam ka then :”Kur dikush prej jush sheh dicka qe i pelqen le te bej dua per bereqe.”

14 Mos fli i vetmuar, pervec kur je i detyruar!

Lexoi duat para gjumit!

15.Mos u thello shume ne mendime dhe supozime!
16.Kerko mbrojtje per femijet,ashtu siç ka bere dua i Derguari i Allahut sallahu alejhi ue selam ,per Hasanin dhe Hysejnin;
Uidhukuma bi kelimatil-lahit-tammeti min kulli shejtanin
ue hammeti,ue min kulliajnin lammeti
“Kerkoj mbrojtje tek Allahu per ju te dy me fjalet e tij te plota nga çdo shejtan,kafsheose insekt (helmues)dhe nga syri kritikues.”

17.Leximi i lutjes:
La ilahe il-lall-llahu uahdehu la sherike lehu…..
“Ska te adhuruar me te drejte pervec Allahut, Nje dhe i pashoq…”
Kush e lexon kete lutje 100 her gjate dites…do te jet mrojtje prej shejtanit.

18.Leximi i dhjet ajeteve te kaptines El-Bekare.Iben Mesudi,radiallahu anha thote:”Kush lexon dhjet ajete prej syres El-Bekare,ate nate ne shtepin e tij shejtani nuk do te hyje deri ne mengjes.Kater ajetet prej fillimi(El-Bekare 1-4),Ajeti-Kursi(El-Bekare 255-257)dy ajetetpas tij dhe tre ajetet e fundit (El-Bekare 284-286)…”
“Ne ate dite atij,e as familjes se tij nuk do ti afrohet shejtani dhe as ndonje gje e urryer…”(Darimiu,nr.3382)

E pashe te arsyeshme qe keto ajete ti shenoj ne kete vende:
Bekare (lopa)
Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!
1. Elif, Lam, Mim.
2. Ky është libri në të cilin nuk ka dyshim, udhëzues për ata që frikësohen (nga All-llahu).
3. Të cilët e besojnë të fshehtën, e kryejnë faljen dhe prej asaj që Ne i kemi furnizuar, japin.
4. Dhe ata të cilët e besojnë atë që t’u shpall Ty, dhe atë që është shpallur para teje, dhe të cilët për ahiretin.

255. All-llahu – s’ka zot pos Tij. I Gjalli, Vigjiluesi. Nuk e ze të koturit, e as gjumi. E Tija është ç’ka në qiej dhe ç’ka në tokë. Kush mund të ndërmjetësojë te Ai, pos me lejën e Tij? Ai e di se ç’po u ndodhë dhe ç’do t’u ndodhë. Dhe asgjë nga dija e Tij nuk mund të përvetësojnë, pos sa të dojë Ai. Ndërsa pushteti92 i Tij përfshin qiejt dhe tokën. E nuk lodhet duke i ruajtur (mirëmbajtur), ngase Ai është i Larti, Madhështori. (Ky ajet quhet edhe “Ajetul-Kursij”)
256. Në fe nuk ka dhunë. Është sqaruar e vërteta nga e kota. E kush nuk i beson tagutët93, e i beson All-llahut, ai është kapur për lidhjen më të fortë, e cila nuk ka këputje. All-llahu është dëgjues i dijshëm.
257. All-llahu është mbikëqyrës i atyre që besuan, i nxjerr ata prej errësirave në dritë. E kujdestarë të atyre që nuk besuan janë djajtë që i nxjerrin ata prej drite e i hudhin në errësira. Ata janë banues të zjarrit, ku do të qëndrojnë përgjithmonë.
284. Të All-llahut janë ç’ka në qiell dhe ç’ka në tokë, e për atë që e keni në veten tuaj, e shfaqët haptazi ose e mbajtët fshehtë, All-llahu do t’ju marrë në llogari, e Ai ia fal atij që do dhe dënon atë që do. All-llahu ka mundësi për çdo send.
285. I dërguari i besoi asaj që iu shpall prej Zotit të Tij, si dhe besimtarët. Secili i besoi All-llahut dhe melekëve të Tij dhe të dërguarve të Tij. “Ne nuk bëjmë dallim në asnjërin nga të dërguarit e Tij”, dhe thanë: “Dëgjuam dhe respektuam. Kërkojmë faljen tënde o Zoti ynë, te Ti është ardhmëria (jonë). ”
286. All-llahu nuk ngarkon askë përtej mundësive të veta, atij (njeriut) i takon ajo që e fitoi dhe atij i bie ajo (e keqe) që e meritoi. “Zoti ynë, mos na dëno nëse harrojmë ose gabojmë! Zoti ynë, mos na ngarko neve barrë të rëndë siç i ngarkove ata para nesh! Dhe Zoti ynë, mos na ngarko me atë për të cilën nuk kemi fuqi! Dhe na i mbulo të këqiat, na fal dhe na mëshiro. Ti je Mbrojtësi ynë, pra na ndihmo kundër popullit pabesimtar!

Vijon teksti i rukjes prej Kurani dhe sunnetit.Allahu e befte te dobishme per te gjithe!

.Bismillahi Rrahmani Rrahim
1.ELHAMDULILLAHI RABBIL ALEMIN
ERRAHMANI RRAHIM
MALIKI JEUMIDDIN
IJJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN
IHDINA SSIRATAL MUSTEKIM
SIRATAL-LEDHINE EN AMTE ALEJHIM GAJRIL MAKDUBI ALEJHIM VELE DDALIN

1. Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!
2.Falënderimi i takon All-llahut
3. Zotit të botërave
3. Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!
4.Sunduesit të ditës së Gjykimit!
5.Vetem ty te adhurojm dhe vetem vetem prej Teje kerkojme ndihme!
6.Udhezona ne rruge te drejt!
7.Në rrugën e atyre ndaj të cilëve ke bekimin, e jo në të atyre që je i hidhëruar, dhe që kanë humbur!(El-Fatiha lexohet shtate here)

BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM
ELIF LAM-MIM
DHALIKEL-KITABUL LA JERBE FIH HUDEN LIL-MUSTEKIN
EL-LEDHINE JUMINUNE BIL-GAJBI VE JUKIMUNE S-SALATE VE MIMMA REZAKNAHUM JUNFIKUN
VEL-LEDHINE JUMINUNE BIMA UNZILE MIN KABLIK,UE BIL-AHIRETI HUM JUKINUN
ULA-IKE ALA HUDEN MIR-RABBIHIM VE ULA-IKE HUMUL-MUFLIHUN.

Bekare (lopa)
Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!
1. Elif, Lam, Mim.
2.2. Ky është libri në të cilin nuk ka dyshim ne te (sepse eshte prej Allahut), udhëzues për ata që jan te devotshem .
3. Të cilët e besojnë të fshehtën, e kryejnë faljen dhe prej asaj që Ne i kemi furnizuar, japin. Sadaka.
4. Dhe ata të cilët e besojnë atë që t’u shpall Ty, dhe atë që është shpallur para teje, dhe qe jan te bindur plotesishte për(jeten e ardhshmene )boten tjeter (Ahiretin).
5. Te tillet jan te udhezuar nga Zoti i tyre dhe vetem ata jane te shpetuarit.”(El-Bekare,1-5)

VE ILAHUKUM ILAHUN VAHID LA ILAHE IL-LA LL-LLAHU HUVE RRAHMANU R RAHIM (163)
IN-NE FI HALKIS SEMAVATI VEL ERDI VE IHTILAFI EL LEJLI VEN NEHARI VEL FULKIL-LRTI TEXHRI FIL BAHRI BIMA JENFEUN NASE VE ME ENZELALL-LLAHU MINES SEMAI MIN MAINE FE EHJA BIHI EL ERDE BEADE MEVTIHA VE BETH-THE FIHA MIN KUL-LI DABBETIN VE TESRIFIR RIJAHI VES SEHABI EL MUSEH-HARI BEJNES SEMAI VEL ERDI LE AJATIN LI KAUMIN JEKILUN(164)

“Zoti juaj (qe meriton adhurim)eshte Nje,Allahu,nuk ka zot pos Atij qe eshte meshirplote,gjithnje meshiron.Eshte fakt se ne krijimin e qiejve dhe Tokes,ne kembim e netese te dites,te anijes qe lunderon ne det qe u sjell dobi njerzeve, ne ate shi qe Allahu e leshen prej se larti,e me e ngjalltoken pas vdekjes se saj dh perhap ne te gjithfare gjallesash,ne qarkullimin e ererave dhe reve te neshtruar mes qiellit e tokes,(ne te gjitha keto)per nej popull qe ka mend ka argumenta.”(El-Bekare,163-164).

ALL-LLAHU LA ILAHE IL-LA HUVEL HAJJUL KAJJUM LA TEHUDHUHU SINETUN VE LA NEUM,LEHU MA FIS-SEMAVATI VE MA FIL ERDI MEN DHEL-LEDHI JESHFEU INDEHU IL-LA BI IDHNIHI,JELEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA HALFEHUM VE LA JUHITUNE BI SHEJIN MIN ILMIHI IL-LABI MA SHEA VESIA KURSIJJUHUS SEMAVATI VEL ERDA,VE LA JEUDUHU HIFDHUHUMA VE HUVEL ALIJJUL ADHIM(255)
LA IKRAHE FID DIN,KAD TEBEJJENER RUSHDU MINEL GAJJ,FE MEN JEKFUR BIT TAGUTI VE JUMIN BIL-LAHI FE KAD ISTEMSEKE BIL URVETIL VUTHKA LAN FISAME LEHA,VALL-LLAHU SEMIUL ALIM(256)
ALL-LLAHU VELIJJUL-LEDHINE AMENU JEHRIXHUHUM MINEDH DHULUMATI ILEN NUR,VEL-LEDHINE KEFERU EVLIAUUHUMUTU TAGUTU JUHRIXHUNEHUM MIN EN NURI ILEDH DHULUMAT, ULAAILKE ES HABUN NARI HUM FIHA HALIDUN(257)

255. All-llahu eshte nje s’ka zot tjeter pervec Tij. Ai eshte Mbikeqyresi I Perhershem dhe I Perjetshem. . Nuk e kam as dremitja, e as gjumi. E Tija është ç’ka në qiej dhe ç’ka në tokë. Kush mund të ndërmjetësojë te Ai, pos me lejën e Tij e di te tashmen qe eshte pran tyre dhe te ardhmen,nga ajo qe Ai din te tjerte dine vetem aq sa Ai ka deshiruar, Kursi-u I Tij(dija-sundimi)perfshin token dhe qiejt.Kujdesi I Tij te dyjave nuki vjen rende ngase Ai është me i Larti, Madhështori. (Ky ajet quhet “Ajetul-Kursij”)
256. Në fe nuk ka dhunë. Është sqaruar e vërteta nga e kota. E kush nuk i beson te pavetetat e i beson All-llahut, ai është kapur për lidhjen më të fortë, e cila nuk ka këputje. All-llahu është dëgjues i dijshëm.
257. All-llahu është mbikëqyrës i atyre që besuan, i nxjerr ata prej errësirave në dritë. E kujdestarë të atyre që nuk besuan janë djajtë që i nxjerrin ata prej drite e i hudhin në errësira. Ata janë banues të zjarrit, ku do të qëndrojnë përgjithmonë. (El-Bekare 255-257)

LIL-LAHI MA FIS SEMAVATI VE MA FIL ERDI,VE IN TUBDU MA FI ENFUSIKUM EV TUHFUHU JUHASIBKUM BIHIL-LAHU,FE JEGFIRU LIMEN JESHAU VE JUADHDHIBU MEN JESHAU ,VALL-LLAHU ALA KUL-LI SHEJ IN KADIR(284)
AMEN RESULU BIMA UNZILE ILEJHI MIN RABBIHI VEL MUMINUN,KUL-LUN AMENE BIL-LAHI VE MELAIKETIHI VE KUTUBIHI VE RESULIHI,LA NUFERRIKU BEJNE EHADIN MIN RESULIHI VE KULU SEMIANA VE ATANA GUFRANEKE REBBENA VE ILEJKEL MESIR(285)
LA JUKEL-LIFULLAHU NEFSEN IL-LA VUSAHA,LEHA MA KESEBET VE ALEJHA MAK TESEBET,RABENA LA TUAHIDHNA IN NESINA EV EHTANA,RABBENA VE LA TEHMIL ALEJNA ISREN KEMA HAMELTEHU ALEL-LEDHINE MIN KABLINA,RABBENA VE LA TUHAMMILNA MA LA TAKATELENA BIHI, VEFU ANNA VEGFIR LENA VER HAMNA ENTE MEULANA FEN SURNA ALEL KAUMIL KAFIRIN(286)

“284. Vetem te All-llahut janë ç’ka në qiell dhe ç’ka në tokë, e për atë që e keni në shpirtin tuaj, e shfaqët haptazi ose e mbajtët fshehtë, All-llahu do t’ju marrë në llogari, e Ai ia fal atij që do dhe dënon atë që do. All-llahu ka mundësi për çdo send.
285. I dërguari i besoi asaj që iu shpall prej Zotit të Tij, e ashtu edhe besimtarët. Secili i besoi All-llahut engjellve te Tij shpalljeve të Tij dhe të dërguarve të Tij. “Ne nuk bëjmë dallim në asnjërin nga të dërguarit e Tij”, dhe thanë: “Iu pergjigjem thirrjes dhe respektuam urdherin. Kërkojmë faljen tënde o Zoti ynë, te Ti është ardhmëria (jonë). ”
286. All-llahu nuk ngarkon askë përtej mundësive të veta, atij (njeriut) i takon ajo që e fitoi dhe atij i bie ajo (e keqe) që e meritoi. “Zoti ynë, mos na dëno nëse harrojmë ose gabojmë! Zoti ynë, mos na ngarko neve barrë të rëndë siç i ngarkove ata para nesh! Na i shlyej mekatet , na i mbulo të këqiat, na mëshiro. Ti je Mbrojtësi ynë, pra na ndihmo kundër atyre qe nuk besojne!”(El-Bekare,284-286)

3. Ali Imran
ELIF ,LAM, MIM
ALL-LLAHU LA ILAHE IL-LA HUVEL HAJJUL KAJJUM
NEZ-ZELE ALEJKEL KITABE BIL HAKKI MUSADDIKAN LIMA BEJNE JEDEJHI VE ENZELET TEVRATE VEL INXHIL
MIN KABLUHUDEN LIN NASI VE ENZELEL FURKAN,INNEL-LEDHINE KEFERUN BI AJATIL-LAHI LEHUM ADHABUN SHEDID,VALL-LLAHU AZIZUN DHUN TIKA
IN-NALL-LLAHE LA JEHFA ALEJHI SHEJ UN FIL ERDI VE LA FIS SEMA
HUVEL-LEDHI JASAVVIRUK FIL ERHAMI KEJFE JESHAU,LA ILAHE IL-LA HUVEL AZIZUN HAKIM

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!
1. Elif, Lamë, Mimë.
2. All-llahu është Një, e nuk ka të adhuruar (Zot) pos tij, është i Përjetshëm Mbikëqyrës.
3. Ai ta zbret ty (Muhammed) librin me argument që të është vërtetues i librave të mëparshme. Ai e zbriti më parë Tevratin dhe Inxhilin.
4. Udhërrfim për njerëz, e zbriti edhe Furkanin (dalluesin e së vertetës nga gënjeshtra). S`ka dyshim për se ata që mohojnë argumentet e All-llahut i pret ndëshkimi i rreptë. All-llahu është Ngadhënjyes, Shpagimtar.
5. S`ka dyshim se All-llahu nuk mund t`i fshihet asgjë në tokë e as në qiell.
6.Ai është që ju krijon (formon) juve në mitra ashtu si të dojë. S`ka Zot pos Tij, ai është Fuqiplotë i Urti.(Ali Imran,1-6)

SHEHIDE ALL-LLAHU ENNEHU LA ILAHE IL-LA HUVE VEL
MELAIKETU VE ULUL ILMI KAIMEM BIL KIST, LA
ILAHU IL-LA HUVEL AZIZUL HAKIM.

18.All-llahu vërtetoi se nuk ka zot tjetër përveç Tij, e dhe engjëjt e ata që kanë dijeni, se Ai është Zbatues i drejtësisë. Nuk ka zot përveç Tij, Fuqiplotit, të Urtit. “(Ali Imran,1.

KUL ALL-LLAHUME MALIKEL MULKI TUTIL MULEKE
MEN TESHAU VE TENZIUL MULKE MIMMEN
TESHAU VE TUIZZU MEN TESHAU VE TUDHIL-LU
MEN TESHAU BIJEDIKE EL HAJER INNEKE ALA
KUL-LI SHEJ IN KADIR(26)
TULIXHUL LEJLE FIN NEHARI VE TULIXHUN NEHARE FIL
LEJLI VE TUHRIXHUL HAJJE MINEL MEJJITI VE
TUHRIXHUL MEJJITE MIN EL HAJJ VE TERZUKU MEN TESHAU BI GAJRI HISAB(27)

26.Thuaj: “O All-llah, Sundues i çdo sendi, Ti ia jep pushtetin atij që do, Ti ia heq prej dore pushtetin atij që do dhe e përul atë që do, e lartson atë që do. çdo e mirë është në Doren 1Tende vertet Ti ke munsi per cdo gje.
27.Ti e fute natën në ditë dhe Ti e fute ditën në natë, Ti nxjerr nga i vdekuri të gjallin dhe nga i gjalli të vdekurin dhe Ti e begaton pa masë atë që do!

ALL-LLAHU LA ILAHE AL-LA HUVE LEJEXHME
ANNEKUM ILA JEVMIL KIJAMETI LA REJBE FIHI
VE MEN ESDEKU MIN ALL-LLAHI HADITHA.

“Per Allahun,qe ska Zot tjeter perveç Tij ,parjeter Ai do tju mbledhe ne Diten e Gjykimit per te cilin nuk ka dyshim aspak! E kush mund te jete ne thenie me I vertet se Allahu?”(Nn-Nisa,87)

INNE RABBEKULL-LLAHEL-LEDHI HALAKAS SEMAVATI VEL ERDE FI SITTETI EJ-JAMIN THUMME ISTEVA ALEL ARSHJUGSHIL LEJLEN NEHARE JETLUBUHU HATHITHEN VESH SHEMSE VEL KAMERE VEN NUXHUME MUSEHHARATIN BI EMRIHI,E LA LEHUL HALKU VEL EMR,TABAREKALL-LLAHU RABBUL ALEMIN(54)
UD UU RABBEKUM TEDARRUAN VE HUFJETEN INNEHU LA JUHIBBUL MUTEDIN(55)
VE LA TUFSIDU FIL ERDI BEADE ISLAHIHA VEDUUHU HAUFEN VE TAMEA AN INNE RAHMETALL-LLAI KARIBUN MINEL MUHSININ(56)

Vërtet, Zoti juaj, All-llahu është Ai që krijoi qiejt dhe tokën brenda gjashtë ditësh, pastaj qëndroi mbi Arshin, Ai e mbulon ditën me natë, që me të shpejtë e kërkon atë (mbulimin e dritës së ditës), edhe dielli, edhe hëna e edhe yjet i janë nënshtruar sundimit të Tij. Ja, vetëm Atij ITakon krijimi dhe sundimi. I madhëruar është All-llahu, Zoti i botëve.
. Lutnie Zotin tuaj të përulun e në heshtje, pse Ai nuk ido ata që e teprojnë.
.Mos bëni çrregullime në tokë pas rregullimit të saj (me të ardhur tëpejgamberëve) dhe lutnie Atë duke pasur frikë (dënimin) dhe duke shpresuar (mëshirën. S’ka dyshim se mëshira e All-llahut është pranë atyre të mirëve. (El-Araf,54-56)

HADHA BELAGUN LIN-NASI VE LI JUNDHERU BIHI VE LI JALEMU ENNEMA HUVE ILAHUN VALIDUN VELI JEDH-DHEKE-KERE ULUL ELBAB.

52.Ky (Kur’ani) është kumtesë për njerëz, që me të të këshillohen dhe të dinë se Ai është vetëm një zot, dhe që t’i këshilloj ata që kanë mend. “(Ibrahim,52)

VE KUL XHEL HAKKU VE ZEHEKAL BATILUINNEL BETILE KANE ZEHUKA(81)
VE NUNEZZILI MINEL KURANI MA HAVE SHIFAUN VE RAHMETUN LIL MUMININE VE LA JEZIDU EDHE-DHLIMENE IL-LA HASARA(82)

Dhe thuaj: “Erdhi e vërteta e u zhduk e kota”. Vërtet, e kota gjithnjë ka qenë e zhdukur.
.Ne të shpallim Kur’anin që është shërim për besimtarët, kurse jobesimtarëve nuk u shton tjetër përvec dëshprim.(El-Isra,81-82)

VE LEULA IDHDEHELTE XHENNETEKE KULTE MA SHAELL LLAHU, LA KUVVETE IL-LA BIL-LAH IN TERENI ENE EKAL-LU MINKE MELEN VE VELEDA

39.E pse ti kur hyre në kopshtin tënd nuk the: “Ma shaell llah, la kuvete il-la bil lah” – (Allahu çka do, bëhet, s’ka fuqi pa ndihmën e Tij). Nëse ti më sheh mua se unë kam më pak prej teje edhe pasuri edhe fëmijë (krah më të dobët). “(El-Kehf,39)

KULNA JA NAKU KUNI BERDENA VE SELAMEN ALA
IBRAHIME(69)
VE ERADU BIHI KEJDEN FE XHEALNAHUMUL EH SERIN(70)

69. Po Ne i thamë: “O zjarr, bëhu i ftohtë dhe shpëtim për Ibrahimin!”
70.Ata deshën t’i bëjnë atij (Ibrahimit) kurth, po Ne ata i bëmë më të dështuarit. (El-Enebija,69-70)

VE KUL RABBI EUDHU BIKE MIN HEMAZATISHEJTANI(97)VE EUDHU BIKE RABBI EN JEHDURUN

97. Dhe thuaj: “O Zot im, unë mbrohem me Ty prej cytjeve të djajve!”
98.Dhe mbëhtetem te Ti që ata të mos më afrohen!”(El-Muminun,97-9
************************************************** ********************
EFE HASIBTUM ENNEMA HALEKNAKUM ABTHEN VE ENNEKUM ILEJNA LA TURXHE UN (115)FE TEALALL-LLAHU EL MELIKUL HAKK LA ILAHE EL-LA HUVE RABBUL ARSHIL KERIM(116)VE MEN JEDUME ALL-LLAHI ILAHEN AHARE LA BURHANE LEHU BIHI FE INNEMA HISABUHU INDE RABBIHI INNEHU LA JUFLIHUL KAFIRUN(117)VE KUL RABBIGFIRLI VERHAM VE ENTE HAJRUR RAHIM(118)

115. A menduat se Ne u krijuam kot dhe se nuk do ktheheni ju te Ne?
116. I lartë është All-llahu, Sunduesi i vërtet, nuk ka zot tjetër pos Tij, Zot i Arshit bujar.
117. E kush adhuron me All-llahun edhe ndonjë zot tjetër, për të cilin nuk ka kurrëfarë fakti, përgjegjësia e tij është para Zotit të vet, e mohuesitnuk do të shptojnë.
118. E ti thuaj: “O Zoti im, më fal e më mëshiro, se Ti je me Mëshiruesi i mëshiruesve!”(El-Muminun,115-118).

************************************************** ********************
BISMIL-LAHI RAHMENIR RAHIM
VES-SAAFFATI SAFFA(1)FEZ-ZAXHIRATI ZAXHRA(2)FET-TALIJATI DHIKRA(3)INNE ILAHEKUM LE VAHID(4)RABBUS-SEMAVATI VEL ERDI VE MA BEJNEHUM VE RABBUL MESHARIK(5)INNA ZEJJENNA SEMAED -DUNJA BI ZINETIN EL KAVAKIB(6)VE HIFDHAN MIN KUL-LI SHEJTANIN MARID(7) LA JES-SEMMEUNE ILEL MELEIL ALA VE JUKDHEFUNE MIN KUL-LI XHANIB(8)DUHUREN VE LEHUM ADHABUN VASIB(9)IL-LA MEN HATIFEL HATFETE FE ETBE AHU SHIHABUN THAKIB(10)

37. Saffat
Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!
1. Pasha të rradhiturit (melaiket), që në rreshta (safa) qëndrojnë.
2. Dhe nxituesit, që me nxitim shtyjnë.
3. Dhe pasha lexuesit, që lexojnë përkujtimin.
4. Është e vërtetë se Zoti juaj është vetëm Një.
5. Zot i qiejve dhe i tokës e çka ka mes tyre dhe Zot i lindjeve (të yjeve).
6. Vërtetë, Ne kemi stolisur qiellin më të afërt (të dynjasë) me bukurinë e yjeve.
7. Dhe me mbrojtje prej çdo djalli të prishur.
8. Ashtu që nuk mund të përgjojnë parinë më të lartë (engjëjt më të zgjedhur), pse gjuhen me shkëndija nga të gjitha anët.
9. Ata janë të përzënë dhe do të kenë një dënim të përhershëm.
10.Përveç atij që rrëmben vrullshëm, po atë e ndjek ylli që e djeg.

INNE SHEXHERETEZ-ZEK-KUM(43)TAAMUL ETHIM(44)KEL MUHLI JEGLI FIL BUTUN(45)KE GAL-JIL HAMIM(46)HUDHUHU FE TILUHU ILA SEVAIL XHEHIM(47)THUMME
SUB-BU FEUKA RASIHI MIN ADHABIL HAMIM(48)DHUK INNEKE ENTEL-AZIZUL-KERIM(49)INNE HADHA MA KUNTUM BIHI TEMTERUN(50)

43.Është e vërtetë se pema e Zekumit,
44. Do të jetë ushqim i mëkatarëve.
45. vlon si katran (si pezhgeja) në barqet.
46. Ashtu si vlon uji i valë.
47. (U thuhet engjëjve për mëkatarin) Rrëmbene e grahne ne mes të Xhehennemit.
48. Dhe hudhni mbi kokën e tij ujin e valë e shtonja mundimin.
49.(I thuhet): Shijoje! se ti je ai forti, i autoritetshmi.
50. E ky është ai (dënimi) për të cilin dyshonit. (Ed-Duhan,43-50)

************************************************** *******************

JA KAUMENA EXHBU DAIJALL-LLAHI VE AMINU BIHI JEGFIR LEKUM MIN DHUNUBIKUM VE JUXHIRKUM MIN ADHABIN ELIM(31)VE MEN LA JUXHIB DAJIALL-LLAHI FE LEJSE BI MUXHIZIN FIL ERDI VE LEJSE LEHU MIN DUNIHI EVLIJAU ULAAIKE FI DALALIN MUBIN(32)

31. O populli ynë, përjigjuni thirrësut të All-llahut dhe besoni atij! Ai ju falë mëkatet tuaja dhe ju shpëton prej një dënimi plot vuajtje.
32.E kush nuk i përgjigjet atij që thërret në rrugën e All-llahut, ai nuk është i pamposhtur në tokë dhe pos Atij, ai nuk ka mbrojtës, të tillët janë në një humbje të hapët!”(El-Ahkaf,31-32)
************************************************** ********************
SE NEFRUGU LEKUM EJ-JUHETH THEKALAN(31)FE BI EJ.JI AALAAI RABBIKUMA TEKEDH-DHIBANI(32)JA MASHEREL XHINNI VEL INS IN ISTETATUM EN TENFUDHU MIN EKTARIS SEMAUATI VEL ERDI FENFUDHU LA TENFUDHUNE IL-LA BI SULTAN(33)FE BI EJ-JI AALAAI RABBIKUMA TEKEDH-DHIBANI

31. Ne do të merremi me (llogarinë për ju) ju , o ju dy të rëndësishmit (njerëz dhe xhinë).
32. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
33. O turmë e xhinëve dhe e njerëzve, nëse keni mundësi të dilni përtej kufijve të qiejve e të tokës, depërtoni pra, po nuk mundeni vetëm me ndonjë fuqi të fortë.
34.E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?(Er.Rrahman,31-34)

BISMILAHIR RAHMENIR RAHIM
SEB-BEHA LILAHI MA FISEMAUATI VEL ERDI VE HUVEL AZIZUL HAKIM(1)HUVEL-LEDHI EHREXHEL-LEDHINE KEFERU MIN EHLIL KITABI MIN DIJAHIRIM LI EV-VELIL HASHR MA DHENENTUM EN JEHRUXHU VE DHANNU ENNEHUM MANI ATUHUM HUSUNUSUM MIN ALL-LLAH FE ETAHUMUL-LLAHU MIN HAJTHU LEM JEHTESIBU VE KADHEFE FI KULUBIHIM ER RUBE JUHRIBUNE BUJTEHUM BI EJDIHIM VE EJDIL MUMININ FE TEBIRU JA ULIL EBSAR (2)VE LEU LA EN KETEBALL-LLAHU ALEJHIMUL XHELAE LE
ADHDHBEHUM FID DUNJA VE LEHUM FIL AHIRETI ADHABUN-NAR(3)

59. Hashr
Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!
1. All-llahun e madhëron me tesbih (duke i mohuar ato që nuk i takojnë atij) gjithçka ka në tokë, e Ai është i fuqishmi, i urti.
2.Ai është që në dëbimin e parë i nxoru prej shtëpive të tyre ata nga ithtarët e librit, të cilët nuk besuan. Ju nuk menduat se fortifikatat e tyre do t’i mbronin prej ndëshkimit të All-llahut, po All-llahu u erdhi atyre nga nuk e kishin menduar dhe në zemrat e tyre hodhi frikën ashu që me duart e veta dhe me duart të besimtarëve të rrëzonin shtëpitë e veta; pra merrni përvojë o ju të zotët e mendjes.
3. Sikur All-llahu të mos u kishte caktuar atyre shpërnguljen, ata do t’i ndëshkonte në këtë jetë, kurse në jetën tjetër ata e kanë dënimin e zjarrit. (El-Hashr,1-3)

LEU ENZELNA HADHEL KURANE ALA XHEBELIN LE REEJTEHU HASHI AN MUTESADDIAN MIN HASHJETIL-LAH VE TILKEL EMTHALU NEDRIBUHA LIN-NASI LEAL-LEHUM JETEFEK-KERUN(21)HUVE ALL-LLAHUL-LEDHI LA ILAHE IL-LA HUVE ALIMUL GAJBI VESH SHEHADETI HUVER RAHMANUR RAHIMU(22)HUVE ALL-LLAHUL-LEDHI LA ILAHE IL-LA HUVE EL MELIKUL KUD-DUSUS SELAMUL MUMINUL MUHEJMINUL AZIZUL XHEBBARUL MUTEKEBBIR SUBHANALL-LLAHI AMMA JUSHRIKUN(23)HUVALL-LLAHUL HALIKUL BARIUL MUSAVIR LEHUL ESMAUL HUSNA JUSEBBIHU LEHU MA FIS SEMAVATI VEL ERDI VE HUVEL AZIZUL HAKIM(24)

21. Sikur Ne ta zbritnim këtë Kur’an mbi ndonjë kodër, do të shihje atë të strukur e të çarë prej frikës nga All-llahu. Këta janë shembuj që ua sjellim njerëzve, që ata të mendojnë.
22. Ai është All-llahu, nuk ka zot tjetër pos Tij. Dijetari i të fshehtës dhe të dukshmes, Ai është Mëshiruesi, Mëshirëbërësi!
23. Ai është All-llahu, pos të Cilit nuk ka zot tjetër, Sunduesi, i Shenjti, i Pastërti (prej të metave që i mvishen)1, Siguruesi, Mbikëqyrësi, i Plotfuqishmi, Mbizotëruesi2, i Madhërishmi. I lartësuar është All-llahu nga ajo që ia shoqërojnë!
24.Ai është All-llahu, Krijuesi, Shpikësi, Formësuesi. Të tij janë emrat më të bukur. Atë e lartëson çka ka në qiej e në tokë. Dhe Ai është i Fuqishmi, i Urti!(El-Hashr,21-24).

VE ENNEHU TEALA XHEDDU RABBINA MA ITEHADHE
SAHIBETEN VE LA VELEDA

“Dhe se lartesia e madheruar e Zotit tan nuk eshte qe ka as grua,as femije.”(El-Xhinn,3)

VE IN JEKADUL-LEDHINE KEFERU LE JUZLIKUNEKE BI EBSARIHIM LEMMA SEMIUDH DHIKRE VE JEKULUNE INNEHU LE MEXHNUN(51)VE MA HUVE IL-LA DHIKRUN LIL ALEMIN(52)

51. E ata që nuk besuan gati sa të zhdukin me shikimet e tyre, kur dëgjuan Kur’anin, e )nga inati) thanë: “Ai është i marrë!”
52.Po ai (Kur’ani) nuk është tjetër vetëm se këshillë për botën (e njerëzve e të xhinëve). (El-Kalem,51-52)

VETTEBEU MA TETLUSH SHEJATINU ALA MULKI SULEJMANE VE MA KEFERE SULEJMANU VA LAKINNESH SHEJTANE KEFERU JUAL-LIMUNEN NASES SIHRE VE MA UNZILE ALEL MELEKEJN BI BABILE HARUTE VE MARUTE VE MA JU AL-LIMANI MIN EHADIN HATTA JEKULA INNEMA NEHNU FITNETUN FE LA TEKFUR FE JETAL-LEMUNE MINHUMA MA JUFERRIKUNE BIHI BEJNEL MERI VE ZEVXHIHI VE MA HUM BI DAR-RINE BIHI MIN EHADIN IL-LA BI IDHNIL-LAH VE JETE AL-LEMUNE MA JEDDURRUHUM VE LA JENFEUHUM VE LEKAD ALIMUN LE MEN ISHTERAHU MA LEHU FIL AHIRETI MIN HALAK LE BISE MA SHEREU BIHI ENFUSEHUM LEU KANU JELEMUN

102. (E hodhën librin e Zotit) E ndoqën atë që thonin djajt në kohën e sundimit të Sulejmanit. Por Sulejmani nuk ishte i pafe, djajt ishin të pafe, sepse u mësonin njerëzve magjinë. (Ndoqën) Edhe atë që u zbriti në Babil dy engjëjve, Harutit dhe Marutit. E ata të dy nuk i mësonin askujt (magjinë) para se t’i thonin: “Ne jemi vetëm sprovë, pra mos u bën i pa fe!” E, mësonin (njerëzit) prej atyre dyve atë (magji) me çka ndanin burrin prej gruas së vet, por pa lejën e All-llahut me atë askujt nuk mund t’i bënin dëm dhe ashtu mësonin çka u sillte dëm e nuk u sillte dobi atyre. E ata (jehuditë) e kanë ditur se ai që (hodhi librin) e zgjodhi atë (magjinë), ai në botën tjetër nuk ka ndonjë të drejtë (në mëshirën e Zotit). Po ta dinin, ata se për ç’ka e shitën vetveten, ajo është shumë e keqe. (El-Bekare,102)

VE EVHAJNA ILA MUSA EN ELKI ASAKE FE IDHA HIJE TELKAFU MA JEFIKUN(117)FE VEKAALA HAKKU VE BETALE MA KANU JAMELUNE(118)FE GULIBU HUNALIKE VEN KALEBU SAGIRIN(119)VE ULKIJES SEHARETU SAXHIDIN(120)KALU AMENNA BI RABBIL ALEMIN(121)RABBI MUSA VE HARUN(122)

117. E Ne e frymëzuam Musain (duke i thënë): “Hidhe shkopin tënd!” Kur qe , ai gëlltiste atë që kishin magjepsuar.
118. Atëherë u dëshmua e vërteta dhe u zhduk ajo që kishin përgatitur.
119. Aty u mundën ata (magjistarët dhe faraoni) dhe u kthyen të poshtëruar.
120. E magjistarët u hodhën (u përulën) në sexhde),
121. Dhe thanë: “Ne i besuam Zotit të gjithësisë,
122. Zotit të Musait dhe të Harunit!”(El-Araf,117-121)

FE LEMA ELKAU KALE MUSA MA XHITUM BIHI ES SIHRU INNALL-LLAHE SE JUBTILUHU,INNALL-LLAHE LA JUSLIHU AMELEL MUFSIDUN(81)VE JUHIKKULL-LLAHUL HAKKA BI KELIMATILAHIVE LEU KERIHEL MUXHRIMUN(82)

81. E kur i hodhën ata, Musai u tha: “Kjo që e sollët ju tash, vërtet është magji!” Po All-llahu do ta asgjësojë këtë, sepse All-llahu nuk e përkrahë veprën e të prishurve.
82.Dhe me argumentet e veta All-llahu e fuqizon të vërtetën, ndonëse e urrejnë të pabesët. (Junus,81-82)

VE ELKI MA FI JEMINIKE TELKAF MA SANE U INNEMA SANE U KEJDE SAHIR, VE LA JUFLIHUS SAHIRU HAJTHU ETA

69.Tani hidhe atë që e ke në dorën tëndetë djathtë (shkopin), që t’i gëlltisë ato që i bënë ata, sepse ajo që bënë ata nuk është asgjë tjetër pos mashtrim magjistari, e magistari nuk do të ketë sukses kudo qoftë. (Ta-Ha,69)

JA EJJUHEN NASU KAD XHAEKUM MEUIDHATUN VE SHIFAUN LIMA FI SUDUR VE HUDEN VE RAHMETUN LIL MUMININ

57.O ju njerëz! Juve ju erdhi nga zoti juaj këshilla (Kur’ani) dhe shërimi i asaj që gjendet në krahrorët tuaj (në zemra), edhe udhëzim e mëshirë për besimtarët. (Junus,57)

VE IDHA MERIDTU FE HUVE JESHFINI
“Dhe kur te semurem,Ai me sheron”(Esh-Shuara,80)

VE LEU XHE ALNAHU KURANEN ESXHEMIJJEN LE KALU LEULA FISSILET AJATUHU, AXHEMIJJUN VE ARABIJJUN,KUL HUVE LIL-LEDHINE AMENU HUDEN VE SHIFAUN VEL-LEDHINE LA JUMINUNE FI ADHANIHIM VEKRUN VE HUVE ALEJHIM AMAN ULAAIKE JUNADEUNE MIN MEKANIN BEID

44.Sikur Ne tabënim Kur’anin në gjuhë të huaj, ata do të thoshin: “Përse nuk janë ajetet e tij të kuptueshme (të shkoqitura), a është ai (Kur’ani) në gjuhë të huaj, kurse ai (pejgamberi) është arab?” Thuaj: “Ai është për besimtarët udhëzues e shërues. E ata që nuk besojnë në veshët e tyre kanë shurdhim, dhe ai për ta është verbërim. Të tillët janë sikurse thirren prej një vendi të largët e nuk dëgjojnë”. (Fussilet,44)

BISMILAHIR RAHMENIR RAHIM
KUL HUVALLAHU EHAD(1)ALLAHUS-SAMED(2)
LEM JELID VE LEM JULED(3)VE LEM JEKULLEHU
KUFUVEN EHAD(4)

112. Ihlas
Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!
1. Thuaj: Ai, All-llahu është Një!
2. All-llahu është mbështetja (Atij i mbështetet çdo krijesë).
3. As s’ka lindur kë, as nuk është i lindur.
4.Dhe Atij askush nuk i është i barabartë.

BISMILAHIR RAHMANIR RAHIM
KUL EUDHU BIRABBIL FELEK(1)VE MIN SHERRI MA
HALEK(2)VE MIN SHERRI GASIKIN IDHA VEKAB(3)VE MIN SHERRI NNEFATHATI FIL UKAD(4)VE MIN SHERRI HASIDIN IDHA HASED(5)

113. Felek
Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!
1. Thuaj: I mbështetem Zotit të agimit,
2. Prej dëmit të çdo krijese, që Ai e krijoi.
3. Dhe prej errësirës së natës kur ngryset plotësisht.
4. Dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryejnë nyja.
5.Edhe prej dëmit të smirëkeqit kur sipas smirës vepron.

BISMILAHIR RAHMENIR RAHIM
KUL EUDHU BI RABBIN-NAS(1)MELIKIN-NAS(2)ILAHIN-NAS(3)MIN SHERRIL VESVASIL-HANNAS(4)EL-LEDHI JUVESVISU FI SUDURI-NAS(5)MINEL-XHENNETI VEN-NAS(6)

114. Nas
Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!
1. Thuaj: “Mbështetem në Zotin e njerëzve!
2. Sunduesin e njerëzve,
3. Të adhuruarin e njerëzve,
4. Prej të keqes së cytësit që fshihet.
5. I cili hedh dyshime në zemrat e njerëzve,
6.Qoftë ai nga xhinët ose nga njerëzit”.

Rukje me lutje te permendura ne hadithet e te Derguarit,salallahu alejhi ue selem

Ne traditen ete Derguarit,salallahu alejhim ue selem,gjejme lutje dhe porosi qe kan te bejne me mbrorjten nga sihri dhe me mjekimin e renies mesysh,sihrit,ngacmimit te xhineve dhe semundjeve ne pergjithsi.Lutje te tilla jane lutjet ne vijim qe me siguri kane ndikim pozitiv mbi shendetin,por me kushtin paraprak,qe te jete leja prej Allahut,xhel-leshe nuhu.

BISMIL-LAHI ERKIKE MIN KUL-LI SHEJIN JUDHIKE MIN SHERRI KUL-LI NEFSIN EV AJNIN HASIDIN ALL-LLAHU JESHFIKE,BISMIL-LAHI ERKIKE

“Me emer te Allahut te bej rukje nga çdo gje qe te ngacmon,nga e keqa e çdo shpirti dhe nga syri zileqar,Allahu te sheron.Ne emer te Allahut te bej rukje.”(Muslimi,nr.2186)

ESELULL-LLAHEL ADHIM RABBEL ARSHI ADHIM EN JESHFIJEKE

“E lus Allahun e Madh,Zotin e fronit(Arshit)madheshtor per sherimin tend.”(perseritet shtet here)(Tirmidhiu,nr.2083,Ahmedi,vell.4fq.40,nr.2137 .)

BISMIL-LAHI(TRE HERE)EUDHU BI IZZETIL-LAHI MIN SHERRI MA EXHIDU VE UHADHIRU(SHTATE HERE)

“Ne emer te Allahut,kerkoj mbrojtje prej Allahut me fuqine dhe madherine e tij nga e keqja qe me mundon dhe te ciles i friksohem.”(Muslimi,nr.2202)

ALL-LLAHUMME RABBEN-NAS EDHHIBIL BESE VESHFIHI VE ENTE ESH SHAFI,LA SHIFAE EL-LA SHIFAUKE SHIFAEN LA JUGADIRU SEKAMA

“O Allahu im,Zoti i njerezve,largoje semundjen dhe sheroje kete njeri,Tije sherues nuk ka sherim te plote perveç sherimit Tend qe pas vete nuk le semundje.”(Buhariu,nr.3371)

************************************************** ******************************
EUDHU BI KELIMATIL-LAHIT-TAMMETI MIN KULLI SHEJTANIN VE HAMMETI,VE MIN KULLI AJNIN LAMMETI.

“Kerkoj mbrojtje tek Allahu per ju te dy me fjalet e Tij te plota nga çdo shejtan,kafshe ose insekt(helmues)dhe nga syri kritikues.”(Buhariu,nr.3371)

************************************************** ******************************

BISMIL-LAHI TUBETU ERDINA BI RIKATI BADINA JUSHFA SEKIMUNA BI IDHNI RABBENA

“Ne emer te Allahut,me dheun e tokes tone dhe peshtymen e njeriut prej nesh sherohet i semuri,prej nesh me lejen e Allahut.”(Buhariu,nr.5749).

************************************************** ******************************
LA ILAHE IL-LAL-LLAHUL-ADHIMUL-HAKIM,
LA ILAHE IL-LALLAHU RABBUL-ARSHI-ADHIM,
LA ILAHE IL-LALLAHU RABBUS-SEMAVATI VE
RABBUL-ERDI VE RABBUL-ARSHIL-KERIM.

“S ka te adhuruar tjeter perveç Allahut te Madheruar e te Urte.Ska te adhuruar tjeter perveç Allahut,Zotit te Arshit te Lartesuar. Ska te adhuruar tjeter perveç Allahut,Zotit te qiejve dhe te Tokes dhe Zotit te Arshit Fisnik.(Buhariu,nr.6346 dhe Muslimi,nr.2730)
************************************************** ******************************
LA HAULE UE LA KUVVETE ILLA BILLAH
“Ska levizje e as force perveòse me deshiren e Allahut.”
Kjo lutje eshte ilaç per netedhjete e nente semundje, me e lehta e te cileve eshte brenga.

************************************************** ******************************
RABBUNA ALL-LLAHU EL-LEDHI FIS.SEMAI,TEKADDESE ISMUKE EMRUKE FIS-SEMAI VEL ERDI,KEMA RAHMETUKE FIS-SEMAI FEXHAL RAHMETEKE FIL ERDI,IGFIR LENA HAVBENA VE HATAJANA ENTE RABBUT TAJJIBINE ENZIL RAHMETEN MIN RAHMETIKE VE SHIFAEN MIN SHIFAIKE ALA HADHEL VEXHE.

“Zoti yn eshte Allahu ne qiell,shenjteroher Emri yt,urdheri yt zbatohetne qielle ne Toke.Zbrite meshiren Tende ne Toke,ashtu siç eshte qielli ,fali gjynahet tona te medha dhe ato te vogla,Ti je Zoti i te mireve,zbrite mbi kete te semure meshire prej meshires Tende dhe sherim prej sherimit Tend.(Ebu Davudi,nr.3892,prej sahabiut te nderuar Ebu Derda.

LAI LAHE EL-LA ENTE SUBHANEKE INNI KUNTU MIN EDH-DHALIMIN

“Nuk ka Zot tjetre perveç Teje!Ti je i paster,nuk ke te meta.Une i bera padrejtesi vetes!”
Muslimani nuki lutet me kete lutje per ndonje gje e te mos i pranohet lutja.(Tirmidhiu,vell.5,nr.484,hadithi nr.3505.)

DISA ILAçE TE DOBISHME
(Me lejen e Allahut)

1.Gjethet e zambakut tokesore(ziziphus jujuba)per siher
Iben Bazi.Allahu e meshirofte ka then:”Prej ilaçeve per siher,pasi ai te ndodhe dhe ne te njeen koh eshte ilaç i dobishem per njeriun qe nuk mund te kryeje mardhenie seksuale me bashkeshorten e tij,eshte qe njeriu te marre shtate gjethe te zambakut tokesore (qe gjendet ne vendet e nxehta),ti bluaj ato dhe pastaj ti vendos ne ene te cilen do ta mbush me uje te mjaftueshem per larje(gusel).Le te lexoje keto pjese te Kuranit mbi uje:
Ajetin-Kursi(ajete nr.255 te kaptines El-Bekare),kaptinat (suret)El-Kafirun,El-Ihlas ,El-Felek,En-Nas,ajete qe flasin mbi sihrin ne kaptinen El-Araf(117-119), ne kaptinen Junus(79-82),ne kaptinen Ta Ha (-6 .
Pas perfundimit te leximit nje pjese e ujit perdoret per pirje dhe me ate qe mbetet lahet tere trupi.nese njeriu vepron keshtu,semundja do te largohet me lejen e Allahut,subhanehu ue teala.Ne rast nevoje e njejta gje mund te perseritet me teper se nje here,deri sa semundja te largohet.

2.Kokrrat e zeza(habbetus sevada-Nigella sativa).I Derguari i Allahut selallahu alejhi ue selam ka then:”Keto kokrra jane sherim per çdo semundje perveç vdekjes.(Buhariu,nr.5789)

3.Vaji i ullirit.I Derguari i Allahut salallahu alejhi ue selam ka thene:Ushqehuni me vaj ulliri dhe lyejuni me te,sepse eshte prej druri te bekuar.(Tirmidhiu vell.4fq283.hadithi nr.1851)

4.Uji i Zemzemit te cilin Allahu e ka zhgjedhur dhe e ka ber te dashur per njerzit I Derguari i Allahut seallahu alejhi ue selam ,ka then:Uji i Zemzemit eshet i dobishem per çfare do qe pihet.(Sahih Iben Maxhe,nr.2484)

Dhe ka thene:”Ai eshte uje i bekuar,ushqi per te uriturit dhe (shrim per te semurit).(Muslim,vell.2.fq1922dhe Hejthemiu ne “Mexheul Zevaid”vell.3 fq 268.)

5.Uji i shiut,per te cilin Allahu,subhanehu ue teala ka thene;”Ne nga qielli leshuam shiun e dobishem(e bekuar)…(Kaf,9)

6.Hixhmaja (nxjerrja e gjakut qe ne vende te caktuara eshet tubuar me vakuam)per te cilen i Derguari i Allahut salallahu alejhi ue selam,ka thene:”Hixhameja eshet prej ilaceve me te dobishem…”(Buhariu dhe Muslimi.)
Sot, ne shume spitaleka njerez te specializuar per hixhman qi i ushtrojne te gjitha llojet e kesaj procedure te pranuar edhe nga vete mjeket.
Per hixhamen jane shruar shum libra qe gjinden lehte ne librarite.

7.Mjalti:Allahu i Lartesuar thote:”Nga barqet e tyre (bleteve)del leng,nghyra e te cilit eshte e ndryshme dhe ne te cilen ka sherim(bar-ilaç)per njerzit.(En-Nahl,69)
I Derguari i Allahut salallahu alejhi ue selam ka thene:”Sherimi eshet ne tre gjera:ne prerje(siperfaqesore te lekures)e njeriut qe ben hixhame,ne pirjen e mjaltit dhe djegien(kauterizimin).(Buhariu,nr.5681.).”Ju porosisi per dy ilaçe:mjaltin dhe Kuranin.

Vella i dashur dhe moter e nderuar!
Pasi je bindur ne dobine e rukjes dhe ne rendesin e saj ne jeten tende,nuk ke nevoj te shkosh tek njerezit e ndryshem per rukje.Ti ke mundesi qe ate rukje tia besh vetes tende,familjes dhe femijeve.Ky veprim eshte i dobishem per aspekte;

1-Prej mbeshtetjes se plote(tevvekul-lit)ne Allahun eshte te kerkosh sherim vetem prej Tij.Shkrurja tek njerez te ndryshem eshte nje lloj i kerkeses prej krijesave…

2-Kur njeriu ben lutje per veten dhe familjen e tij,sinqeriteti,nenshtrimi para Allahut,subhanehu ue teala,dhe çiltersia(ihlasi)ne lutje jan me te pranishme.Nje lutje e tille eshet e siguri me e dobishme edhe me shpresedhenese per sherim.

3-Lutja e nevojtarit ze vend te posaçem tek Allahu,i cili thote:”A eshte Ai qe i pergjigjet nevojtarit(te mjerit)kur ai e therret,duke ia larguar te keqen e juve ju ben mbizoterues te tokes.A ka Zot tjeter perveç Allahut? Jo,por ju shume pak perkujtoni.”(En-Nemel,62)

4-Kjo rukje nukka nevoj per shpenezime shtese,sepse behet ne gjirin familjar brenda shtepise dhe mund te behet ne kohe te ndryshme gjate dites edhe nates.Keto rrethana ndimojne qe rukja te perseritet me shpesh, si parkusht per efektivitetin e saj.

5-Me kete veprim ushtrohet familja per ta praktikuar rukjen dhe mbrojtjen me ane te Kuranit dhe lutjeve pejgamerike.

KUJDES

DISA SHENJA TE SIHIRBAZEVE:

1.Urdherojne te semurin te there kurban,per shembull dash,ose gjel te zi dhe pastaj te lyhet me gjakun e tyre.

2.Lidhin nyje duke lexuar fjale te pakuptimta dhe shkrujne hajmali me tekste te pakuptimta.Per ta mbuluar sihrin e tyre,ata ndoshta lexojne dhe shruajne disa ajete.

3.Pretendojne se e dine te kaluaren dhe te ardhemen.

4.Shpeshhere vendin ku e bejne sherimin eshet erresire.

5.Kerkojne qe tu lutesh disa shejtaneve me emrat e tyre dhe te ofrosh dicka per ta.

6.Bejne mekate(nuk falen,vetmohen me gra,degjojne muzike etj…)

7.Urdherojne te marresh fryme prej tymrave te ndryshem dhe te rrotullohesh rreth shtepis se tyre.
8.Pyesin per emrin e personit dhe per emrin e nenes se tij.
9.I japin te semurit disa letra,kerkojt prej tij ti djege dhe te marre fryme nga tymi i tyre.
10.Prej te semurit kerkojne disa rroba,qime te trupit ,fotografin e tij etj.

PERFUNDIMI:
Dije vella i dashur e moter e nderuar:Semundja eshte sprove per te cilen i Derguari i Allahut seallahu alejhi ue selam,ka thene:”Besimtarin nuk e godet as lodhje e as semundje,as brenge e as pikellim,as dem e asdeshperim,edhe per ferren qe e shpon,i falen disa nga gjunahet qe i ka bere.”
Allahu ka pergatitur per sprovat shperblim te madh dhe perfundim te mire.
Disa dijetare te selefit(te paret tane te mirr)kane thene:”Sikur te mos ishin sprovat e kesoj dynjaje ne Diten e Gjykimit,do te ishim prej te falimentuarve(qe kan humbur çdo gje).”
Iben Kajimi ka folur fjale te mira per qendrimin e besimtarit gjate fatkeqesive dhe ka thene:”Prej sherimit te fatkeqesis,eshte njohja e ndikimit te saj ne jeten e tij;
nese ajo i ka shkatuar frike te madhe dhe moskujdesje ne kryrjen e detyrimeve do te shruhen ne librin e atyre qe kan tejkaluar kufijte;
nese ajo shkakton ankese dhe padurim do te shruhet ne librin e atyre qe kane humbur rastin te fitojne nga fatkeqesia;
nese ndikimi i saj eshet durimi,perqendrimi per Allahun,emrin e tij do te shenohet ne Librin e durimtareve;
nese ajo do te ndikoje qe robi te pajtohet me caktimin e Allahut,do te shenohet ne librin e atyre qe jane pajtuar ne caktimin e Zotit;
nese shkakton dhe nxit falenderim,do te shenohet ne librin e falenderuesve dhe do te jete nen flamurin e falenderuasve ne Diten e Gjykimit.(”Zadul Mead”vell.4fq.192)
Allahu eshte i Urte dhe urtesine e Tij ndoshta do ta pranoje lutjen tende,ose ndoshta nuk do ta pranoje duke i shumefishuar te mirat qe ke,duke i ngritur lart gradat dhe duke e larguar ndonje te keqe me te madhe.

Sidoqofte,çdo situate do te jete ne favorin tende.
Allahu,subhanehu ve teala,thote:”Ne do tju sprovojme me ndonje frike,me uri,mendonje humje nga pasuria e nga jeta e edhe nga frytet,por ti gezoji durimtaret ,te cilet,kur i godet ndonje fatkeqesi thone:”Ne jemi te Allahut dhe vetem tek Ai do te kthehemi!Te tille jane qe te Zoti i tyre kan bekime e meshire dhe te tille jan ata te udhezuarit ne rrugen e drejte.(El-Bekare,155-157)

Lus Allahun qe mua edhe juve te na jap durim dhe sherim te shpejte,perqendrim dhe shperblim!
Lutja jone e fundit eshte:FALENDERIMI I TAKON ALLAHUT ZOTIT TE BOTEVE!

LITERATURAT E KONSULTUAR:
1.Kurani-Kerim
2.Sahihul-Buhari
3.Sahih Muslim
4.Sunen Ebu Davud
5.Xhamiut Tirmidhi
6.Sunen Iben Maxhe
7.Musned Ahmed
8.Musned Darim
9.Sunen Darekutni
10.Mustedrek Hakim
11.Musannef Iben Ebi Shejbe
12.El-Fetava Edh-Dhehebijje
13.Sherhu Sunne Begavi
14.Zaduk Mead Iben Kajim
15.El-Fevaid Iben Kajim
16.Meaxhim Taberani
17.Mexhmeuz Zevaid Hejthemi
18.Es Silsile Es Sahiha Albani.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *